اسلامى ,آمريكا ,جمهورى ,دشمنى ,انقلاب ,اسلام ,جمهورى اسلامى ,انقلاب اسلامى ,معظم رهبرى ,مقام معظم ,ايران اسلامى ,نظام جمهورى اسلامى ,پرداز مشهو

چرا آمریکا دشمن ماست

:: چرا آمریکا دشمن ماست
اسلامى ,آمريكا ,جمهورى ,دشمنى ,انقلاب ,اسلام ,جمهورى اسلامى ,انقلاب اسلامى ,معظم رهبرى ,مقام معظم ,ايران اسلامى ,نظام جمهورى اسلامى ,پرداز مشهو چرا دشمنان انقلاب ما دست از دشمني با اسلام و ملت ايران برنمي دارند؟

در بررسى مهمترين دلايل و عوامل دشمنى دشمنان انقلاب اسلامى با نظام جمهورى اسلامى و استمرار و دست برنداشتن از اين دشمنى وعناد , مى توان به اين موارد به طور گذرا اشاره نمود : ا - اسلامى بودن نظام جمهورى اسلامى يكى از مهمترين عوامل دشمنى استكبار جهانى و در راس آنها آمريكا با نظام جمهورى اسلامى , بلكه ريشه اصلى تمامى دشمنى ها , اسلامى بودن انقلاب و شكل گيرى انقلاب بر پايه اسلام ناب است . بگونه اى كه ريچارد نيكسون رئيس جمهور اسبق آمريكا مى گويد : « جهان اسلام در قرن بيست و يكم يكى از مهمترين ميدانهاى زور آزمايى سياست خارجى آمريكاست . » ( نيكسون , ريچارد , فرصت را از دست ندهيد , ترجمه , حسين وفسى نژاد , تهران : ص 256 ) مقام معظم رهبرى در اين باره فرمودند : « امروز دشمنى اردوگاه استكبار با ايران اسلامى به خاطر اسلام است . آن ها با اسلام دشمن هستند كه بر جمهورى اسلامى ايران فشار وارد مى كنند و الله كه آمريكا از ملت ايران از هيچ چيز شان به قدر مسلمان بودن و پايبند به اسلام ناب محمدى بودن ناراحت نيست او مى خواهد شما از اين پايبندى دست برداريد . » ( روزنامه جمهورى اسلامى , 69 / 2 / 13 ) 2 - به چالش كشيده شدن فرهنگ غرب توسط انقلاب اسلامى انقلاب اسلامى كه بر پايه فرهنگ غنى اسلام شكل گرفت , فرهنگ غرب را به چالش كشيده و زير سوال برد و اين يكى از دلايل دشمنى استكبار جهانى با انقلاب اسلامى بوده وهست . هانتينگتون نظريه پرداز مشهور آمريكايى مى گويد : « تقابل اصلى آينده جوامع بشرى برخورد فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى است . » ( نفوذ و استحاله , تهران : معاونت سياسى نمايندگى ولى فقيه , , 78 , ص 47 ) 3 - به مخاطره انداختن منافع ابرقدرتها در منطقه حساس خاورميانه برژنسكى نظريه پرداز مشهور آمريكايى مى گويد : « تجديد حيات اسلام بنيادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشى از ايران ( امام ) خمينى ( ره ) يك مخاطره مستمر براى منافع ما در منطقه اى كه حيات جهان غرب كاملاً به آن وابسته است ايجاد كرده است . بنيادگرايى اسلامى پديده اى است كه امروزه آشكار نظم و ثبات موجود را تهديد مى كند . » ( داودى , محسن , ستيز غرب با آنچه بنيادگرايى اسلامى مى نامد , تهران , دفتر مطالعات سياسى و بين المللى , , 68 ص 80 ) 4 - تاثير گذارى و نفوذ انقلاب اسلامى در نهضت هاى آزاديبخش در سراسر جهان و تبديل شدن انقلاب اسلامى به عنوان الگويى براى مبارزه و مقابله با قدرتهاى بزرگ و دميدن روحيه استكبار ستيزى در ميان آنان الكساندر هيك وزير دفاع اسبق آمريكا مى گويد : « به نظر من خطرناك تر و مهم تر از اين مشكلات بين المللى عواقب گسترش بنياد گرايى اسلامى است كه در ايران پاگرفته و اكنون عراق و ثبات رژيم هاى عرب ميانه رو را در منطقه تهديد مى كند , مى باشد . اگر اين از كنترل خارج شود منافع ابر قدرت ها را به خطرناك ترين وجه به مخاطره خواهد انداخت . » ( روزنامه اطلاعات , 61 / 12 / 1 ) مقام معظم رهبرى در دلايل قدرتهاى بزرگ و آمريكا با دست يابى جمهورى اسلامى به فناورى صلح آميز هسته اى فرمودند : « آمريكايى ها مى دانند كه اگر ايران اسلامى و ملت ايران برقله رفيع اين فناورى بايستد سخن حق او كه دعوت به استقلال و عزت و سرافرازى است در افكار عمومى جهان به ويژه مسلمانان , نفوذ بيشترى خواهد يافت و دشمنان ملت از همين مساله ناراحت و نگرانند . » ( بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دست اندر كاران جهاد دانشگاهى , 83 / 4 / 1 ) 5 - استقلال طلبى جمهورى اسلامى و حركت در مسير توسعه و پيشرفت كشور و رهايى از وابستگى در عرصه هاى مختلف به ساير كشورها از جمله قدرتهاى بزرگ نيز از جمله دلايل دشمنى قدرتهاى بزرگ با نظام جمهورى اسلامى ايران است . مارتين ايندايك معاون خاور ميانه اى وقت وزارت خارجه آمريكا با اشاره به ناهمخوانى سياست هاى جمهورى اسلامى با ايالت متحده , گستاخانه تاكيد مى كند كه مجازات و تنبيه انقلاب اسلامى درس عبرتى براى كشورهايى خواهد بود كه در مسير استقلال و رهايى از رهبرى آمريكا گام بر مى دارند . ( روزنامه كيهان , 78 / 1 / 26 ) نوام چامسكى نظريه پرداز مشهور آمريكايى نيز براين باور است كه : « جمهورى اسلامى ايران از نظر آمريكا غير قابل پذيرش است چون از استقلال خود چشم پوشى نمى كند . » ( روزنامه رسالت , 80 / 2 / 27 ) مقام معظم رهبرى در اين باره فرمودند : « دشمنى نظام مستكبر آمريكايى و هر مستكبر در دنيا با نظام اسلامى , به خاطر پرچم برافراشته عدالت است , به خاطر اين است كه مى بيند با نام اسلام و با تعاليم والاى اسلام كشورى دارد به سمت رشد و توسعه و پيشرفت علمى و عملى حركت مى كند مى داند كه اين , جلوى نفوذ آنها را خواهد گرفت . آنها با هر كشورى كه خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه , به سمت رقابت با آنها حركت كند , مخالفند . آنها در مناطق مختلف عالم ج كه از لحاظ منابع حياتى و منابع اقتصادى و زير زمينى , ثروتمند و غنى است ج منافع خودشان را دنبال مى كنند و در پى اين هستند كه ظالمانه و مستكبرانه براين كشورها پنجه بيفكنند وبا قدرت زور و زر و تزوير خودشان بتوانند اين منابع را در اختيار بگيرند . دشمنى آمريكا و استكبار با ايران اسلامى به خاطر اين حركت قدرتمندانه مردمى است چون ايمان مردم , علاقه مردم به استقلال , و اطمينان به نفس مردم , به ضرر آنهاست . آنها مى خواهند كشور ما را هميشه وابسته نگه دارند . آنها مى خواهند از لحاظ فرهنگى , اقتصادى و سياسى كشورهاى اين منطقه را وابسته به خودشان نگه دارند . وقتى كشورى مستقل است , وقتى اطمينان به نفس دارد و با اعتماد به خود , در راهى كه او را به سمت اهداف والا مى رساند , حركت مى كند , طبعا اينها ناراضى مى شوند . نارضايتى دشمنان جهانى ما به اين خاطر است . آنها وقتى راضى مى شوند كه ملت ايران اختيار دين ودنيا و فرهنگ و اقتصاد خود را يكسره به آنها بسپارد . ملت ايران امروز بيدار شده است و زير بار چنين زور گويى ها و قلدرى هايى نمى رود . » ( بيانات مقام معظم رهبرى در اجتماع مردم رفسنجان , 84 / 2 / 18 ) همچنين فرمودند : « آنها از شكل گرفتن ايران قدرتمند , مستقل , اسلامى , پيشرفته و برخوردار از فناورى هاى مدرن نگرانند وسعى مى كنند با جار و جنجال راه پيشرفت ملت ايران را سد كنند و اين كشور را هميشه نيازمند خود نگه دارند . » ( بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دست اندر كاران جهاد دانشگاهى , 83 / 4 / 1 ) 6 - مخالفت با رژيم صهيونيستى « يكى ديگر از دلايل دشمنى استكبار جهانى و آمريكا با جمهورى اسلامى به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستى و حمايت از مردم مظلوم فلسطين در دست يابى به حقوق از دست رفته آنان است . » مارتين ايندايك مى گويد : « دليل اصلى ادامه ضديت آمريكا با ايران نيز بدان جهت است كه در سياست ايران در قبال روند سازش تغييرى ايجاد نشده است . » ( خليلى , اسد الله , روابط ايران و آمريكا , بررسى ديدگاه نخبگان آمريكايى , تهران : موسسه فرهنگى مطالعات و تحقيقات بين المللى ابرار معاصر , , 1381 ص 466 ) سخن را با كلامى از مرحوم امام به پايان مى بريم كه فرمودند : « نكته مهمى كه همه بايد به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كى و كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى استقلال وآزادى ما راقبول دارند ؟ به يقين آنان مرزى جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاى معنوى و الهى مان نمى شناسند به گفته قرآن كريم هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما بر نمى دارند مگر اين كه شما را از دين تان برگردانند . . . آرى اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامى و انقلابى خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام را با دستهاى خود ويران نمايد , آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان يك ملت ضعيف و فقير و بى فرهنگ به رسميت بشناسند ولى در همان حدى كه آنها آقا باشند ما نوكر , آنها ابر قدرت باشند ما ضعيف , آنها ولى و قيم باشند , ما جيره خوار و حافظ منافع آنها , نه يك ايران با هويت ايران اسلامى . » ( صحيفه نور , ج 20 , ص 237 ) 

منبع اصلی مطلب : فرهنگی
برچسب ها : اسلامى ,آمريكا ,جمهورى ,دشمنى ,انقلاب ,اسلام ,جمهورى اسلامى ,انقلاب اسلامى ,معظم رهبرى ,مقام معظم ,ايران اسلامى ,نظام جمهورى اسلامى ,پرداز مشهو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : چرا آمریکا دشمن ماست


استکبار ,قدرت ,جهانی ,فشار ,هایی ,تقسیم ,استکبار جهانی ,اختلافی ندارند ,معنای استکبار ,معنای استکبار جهانی

استکبار

:: استکبار
استکبار ,قدرت ,جهانی ,فشار ,هایی ,تقسیم ,استکبار جهانی ,اختلافی ندارند ,معنای استکبار ,معنای استکبار جهانی

معنای استکبار جهانی

معنای استکبار جهانی این است که دولت ها و قدرت هایی در دنیا هستند که نسبت به ملت های دیگر، با برخورد استکباری مواجه می شوند؛ ثروت آنها را می برند؛ در حکومت های آنها دخالت می کنند؛ در سیاست های آنها اعمال نظر می کنند و آنها را به این سمت و آن سمت می کشانند. این، استکبار بین المللی است؛ همان چیزی که در قرن هجدهم و نوزدهم، با استعمار شروع شد و بعد در قرن بیستم، به استعمار نوین مبدّل شد و امروز یا در دوران اوج قدرت های استکباری، به شکل استکبار جهانی درآمد که دنیا را بین دو قطب و دو قدرت تقسیم کرده بودند. [و] هر کدام یک جور، ملتی را می دوشیدند و در پنجة خود می فشردند.

امروز چیزی که اضافه شده است - که استبداد بین المللی مناسب آن است - عبارت است از این که قدرت های مستکبر جهانی و در رأس آنها قدرت ایالات متحدة آمریکا، برای ملت های دیگر، حق حرف زدن و اظهارنظر کردن هم قائل نیستند؛ هر کاری که برای سیاست خودشان مفید و لازم بدانند، ولو به ضرر ملتی یا ملت هایی باشد، انجام می دهند... یعنی یک طرف، فشار یک عده قدرتمند است که اگر در صد مسئله هم با هم اختلاف دارند، در تقسیم دنیا به مناطق نفوذ و فشار آوردن بر اکثریت مردم عالم، یک دست هستند و با هم اختلافی ندارند. اگر در تقسیم منابع غارت زدة جهان سوم یا کشورهای فقیر، با هم درگیری دارند که دارند، اما در اصل غارت منابع و فشار بر روی دولت هایی که مقاومت کنند، با هم هیچ اختلافی ندارند!

منبع اصلی مطلب : فرهنگی
برچسب ها : استکبار ,قدرت ,جهانی ,فشار ,هایی ,تقسیم ,استکبار جهانی ,اختلافی ندارند ,معنای استکبار ,معنای استکبار جهانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : استکبار